• להרצאה בנושא קרבות נבי יושע – טלפנו 058-4957539

פניה לציבור

אתר נבי-יושע הוא אתר דינאמי , שיעודכן ויתוספו לו חומרים שונים בהתאם לצורך ולמידע שיתקבל. כל מי שיש לו מידע על קרבות נבי-יושע כמו עדויות, תמונות, חפצים, מפות, ספורים וכו', מוזמן ליצור קשר ולהעביר לנו את החומר. נשקול בחיוב הצגתו באתר.

הערה חשובה: אחרי 66 שנים יש גם גרסאות שונות ולעיתים סותרות זו את זו על מהלך הקרבות וארועים שונים. חשוב לנו לקבל גם השגות על הכתוב באתר.

נשמח לקבל חומר מחברי הכשרות הפלמ"ח, הנוטרים והכוחות השונים, שלקחו חלק בקרבות, כמו חברי הכשרת כפר-גלעדי, הכשרת הצופים בקיבוץ דפנה ועוד.
בעיקר חשוב לנו לקבל חומר על אנשי מחלקת להבות הבשן של הפלמ"ח, שהיו ניצולי שואה, שגויסו בפתח-תקווה ולקחו חלק בקרב השני כמחלקה, שביצעה התקפת הסחה על המצודה מדרום בפיקודו של המ"מ פילון פרידמן

גם קרובים של לוחמים, שהלכו לעולמם, מוזמנים לחפש בעזבונם ולמסור לנו כל חומר רלוואנטי ! מנסיוננו– יכול להימצא בעזבונות כאלה חומר חשוב ביותר!

יעקב שנקמן, מולה באהר

Comments are closed.