סיכום ההרוגים

הכוח הצפוני:

חבלנים ופורצים
יוסף אהלי (חבלן)
משה נאמן (חבלן)
אמנון יקותיאלי
צבי הורוביץ
נחמיה ויסוצקי
יובל טולצ'ינסקי
חנן כוכבא
שלמה מזרחי
אליעזר פוטרמן
דוד צ'רקסקי (מ"מ)
אריה ברזילי
מלאכי מוסקוביץ' (חובש)
בועז עמיקם (חובש)

 

החיפוי הצמוד
יזהר ערמוני
אברהם כהן
אמנון אקרמן
אליעזר שבט

הכוח הדרומי:

כוח ההטעיה
יצחק יזרעאלוביץ'
מרדכי ראוך
פילון פרידמן (מ"מ)
ישראל לוינסקי (חובש)
דוד שוורץ

צריח המצודה בתום הקרבות

צריח המצודה בתום הקרבות

ראש צריח המצודה בימינו. עקבות הירי ניכרות עדיין במכל המים, שבראשו

ראש צריח המצודה בימינו. עקבות הירי ניכרות עדיין במכל המים, שבראשו

הכשרת הצופים – דפנה – סוף

בגדוד השלישי של חטיבת יפת"ח בתפקידים שונים סוף אפריל 1948 – ההכשרה מתוגברת ב-22 חברים נוספים. בסיס ההכשרה עובר למחנה פילון (לשעבר- מחנה חיל הספר הירדני). מעלים ציוד לצפת הנצורה ומשתתפים בכיבוש העיר. ההכשרה עוברת לבית מינס בהר-כנען – הכנות לפלישה הערבית ופשיטות אל מעבר לגבול.
האספה מחליטה להמשיך ההכשרה למרות האבדות הכבדות.
יוני 1948 – צריפין – הצטרפות קבוצה של בנות בעיקר
חבריה מתפזרים ומשתתפים אתהּ בלחימה עד סוף המלחמה. שומרים על מסגרת ההכשרה
מרס-אפריל 1949 – שחרור מצה"ל ומעבר לאשדות-יעקב.
20.05.1949 – הקמת קבוץ יראון בגליל העליון ע"י 74 מאנשי ההכשרה.
סך כל חברי ההכשרה בכל קיומהּ: 150 (100 בחורים ו-50 בחורות)
במלחמת השחרור נפלו 16 מחברי הכשרת הצופים-דפנה. רבים נפצעו והפכו לנכים.

לא ניתן להשאיר תגובות