מקורות

NY_memorial_57ספרו של יהודה דקל ז"ל  מצודת כח – רעות תחת אש , בהוצאת כרטא ירושלים, המספר את סיפור המצודה. זה המקור העיקרי והחשוב ביותר. היה לי הכבוד להכיר את יהודה דקל רב הפעלים בשנותיו האחרונות. נעזרתי רבות בו ובספרו במחקר שלי בשטח ובראיונות עם עדים לקרבות. בלי מחקרו – אין גבעת הרתק, אין כוחות וכוחות משנה מחולקים לפי תפקידים ומעפילים בחשכת הלילה אל המצודה, אין ספור הגבורה של פילון, הגיבור הנשכח, אין בונקרים, אין תותחי נ"מ, היורים את המצודה מג'חולה, אין המטוס, המפציץ את המצודה בחשכת הלילה ועוד.  כל סיפור נבי יושע לפרטיו עלול היה להישכח מלב  זה הספר המומלץ לכל המתעניין בקרבות נבי-יושע ובמלחמת השחרור בכללותהּ.
הספר שימש אותנו מאוד גם בהקמתו של האתר הזה.

לא ניתן להשאיר תגובות