מאורעות עיקריים

מלחמת העצמאות בגליל העליון – מאורעות עיקריים

 • נובמבר 1947 – חטיבת לבנוני בפיקוד משה כרמל מוקמת כחטיבה הצפונית. מיועדת לפעול בגליל העליון ומחוז חיפה
 • 29.11.1947 – החלטת החלוקה מתקבלת באו"מ למחרת-הרוגים ראשונים. בגליל-המתח עולה.כוננות במנרה ורמות נפתלי. התקוה-משטרת נבי-יושע תרתיע הערבים מלתקוף.
 • 22.02.1948 – פיצול חטיבת לבנוני לשתים: חטיבת כרמלי בפיקוד משה כרמל חטיבת גולני בפיקוד משה מונטג (מן) ובהּ – גדוד 11 – אלון וגדודי ברק ודרור (הוצבו בגליל התחתון ובעמקים)
 • 11.03.1948 – גדוד אלון עובר לגליל העליון – מתגבר את נפת תל-חי
 • 01.04.1948 – נוטרי משטרת הישובים העבריים ממ"ן כפר-גלעדי ואילת-השחר עוברים לפיקוד החי"ש בגליל – כפופים לנפת תל-חי. הנוטרים בדן צורפו אל מחלקת דן של הגדוד השלישי של הפלמ"ח בפיקוד אלכס ורמל.
 • כביש עמק החולה – חיוני לשני הצדדים אך אחרי תקופת שקט מתחילים הערבים לפגוע בתחבורה. הבריטים – מתחילים להתנכל למאבטחים היהודים.
 • פברואר 1948 – הגדוד השלישי של הפלמ"ח עולה לגליל. גדוד אלון של החי"ש עובר מחיפה לגליל. שניהם כפופים לנפת תל-חי במתכונת חדשה.
 • הגדוד השלישי מאבטח התנועה בכבישים: אנשיו נוכחים בשיירות ותופסים גבעות שולטות על נתיבי התנועה (למטולה ולישובי ההר – רמות-נפתלי ומנרה)
 • החרפה בכביש הצפון – פיגועים בקרבת נבי-יושע.
 • 06.02.1948 – התקפה על שירה מרמות-נפתלי למנרה.שתי משאיות נשרפות.
 • 11.02.1948 – כתת פלמ"ח בפיקוד נתיבה בן-יהודה יוצאת מרמות-נפתלי ופוגעת באוטובוס ערבי בעליה לנבי-יושע. זה חלק מהמדיניות של יגאל אלון לשתק את התחבורה הערבית בעקבות הטרור הערבי בכבישים.
 הסיבוב החד בדרך למצודת נבי יושע בו פגע הפלמ"ח באוטובוס הערבי

הסיבוב החד בדרך למצודת נבי יושע בו פגע הפלמ"ח באוטובוס הערבי

הסיבוב החד בדרך למצודת נבי יושע בו פגע הפלמ"ח באוטובוס הערבי
 • 19.02.1948 – התקפה על השירה למנרה. 3 הרוגים: יהודה דנגורי (מנרה) משה אלקבץ (פלמ"ח) יצחק מלר (פלמ"ח)
 • העליה לנבי-יושע מנותקת. רמות-נפתלי במצור (עולים רגלית ב-"ואדי אינסוף"-נחל זמר,העולה מעמק החולה לרמות-נפתלי)
 • סוף פברואר 1948 – הבריטים אוסרים על מאבטחים יהודיים לנוע במשורינים בכבישי הגליל.
 • 11.03.1948 – חיילים עירקיים מאיחסניה (בין חולתה לאילת-השחר) מניחים ומוקש בדרך לחולתה. שני חבלני פלמ"ח נהרגים (הנשק שאול וישנבסקי והמתנדב השוויצרי גרהרד וייל).
 • 12/13.03.1948 – פעולת גמול לילית באיחסניה והתושבים בורחים לסוריה.
 • הבריטים-עוצר והחרמת נשק ומשורינים של מאבטחים.
 • 25.03.1948 – מתקבל מידע על ריכוז מאות לוחמים ערביים בקדש ומלכיה כדי לתפוס את מחנה מלכיה ומשטרת נבי-יושע עם עזיבת הבריטים – חלק מתכנית לכבוש את רמות-נפתלי ומנרה.
 • זמן קצר לפני הפינוי הבריטי – מפקדת ההגנה מורה לאסוף מודיעין על משטרות הגליל (ממטולה עד חלסה) ולתכנן תפיסתן.
 • 01.04.1948 – משטרת מטולה נמסרת לאיציק הוכמן – נציג ההגנה.
 • תחילת אפריל 1948 – נסיון אחרון להעלות שיירה לרמות-נפתלי ומנרה. היא נח סמת ליד נבי-יושע. יריות. הרוג אחד. השוטרים בנבי-יושע אינם מתערבים *
 • 13.04.1948 – המפקד הבריטי באזור מודיע לנציגי הישובים העבריים על פינוי קרוב ומסירת המשטרות בצפת, חלסה וראש-פינה לערבים* מנסה לשכנעם לעודד את האוכלוסיה האזרחית בצפת להתפנות לאילת-השחר.
 • הוראת הפיקוד העליון: "יש לתפוס את משטרת נבי-יושע ללא שהיות מיותרות"
 • 15.04.1948 – הבריטים מפנים את תחנות המשטרה באצבע הגליל. אחרי הצהריים- אחרוני השוטרים עוזבים את משטרות חלסה ונבי-יושע ואת מחנה מלכיה.
 • רכב ערבי מגיע מיד מקדש והערבים תופסים את משטרת נבי-יושע. התוצאה: ניתוק מנרה ורמות-נפתלי, צליפות על כביש עמק החולה מראש-פינה למטולה וסכנת ניתוק לישובי עמק-החולה.
 • 16.04.1948 – הבריטים עוזבים את צפת ומוסרים לערבים את משטרת צפת ואת משטרת הר-כנען.
 • 28.04.1948 – הבריטים עוזבים את משטרת ראש-פינה והיא נתפסת ע"י חיל יפת"ח (נוטרים)

לא ניתן להשאיר תגובות