הפלוגה התוקפת

איציק הוכמן המ"פ

איציק הוכמן המ"פ

פלוגה ב' מהגדוד השלישי של הפלמ"ח – גדוד הגליל

המג"ד – מולה כהן
הסמג"ד – משה קלמן (עם תחילת מבצע יפת"ח – המג"ד)
מפקדת פלוגה ב' – במשטרת מטולה
המ"פ – יצחק הוכמן (איציק)
פקידת הפלוגה – תרזה לונץ (קלמפרר)

חברי הכשרת הצופים בחיפה על הכרמל – 1948 .התקבל ממשה פרחי. עומד מימין - יוסף ולצר - בומבה צור

חברי הכשרת הצופים בחיפה על הכרמל – 1948 .התקבל ממשה פרחי. עומד מימין – יוסף ולצר – בומבה צור

דפנה (הצופים) – בפיקוד דוד צ'רקסקי
כפר בלום (התנועה המאוחדת)
כפר גלעדי (התנועה המאוחדת)
דגניה ב' (התנועה המאוחדת)
דן ("הבודדים", שנוספו אליהם נוטרים ממ"ן דן של משטרת הישובים העבריים)
להבות הבשן (ניצולי שואה) – בפיקוד פילון פרידמן

הכשרת הצופים – דפנה – ההכשרה שנפגעה בצורה הקשה ביותר בהתקפה
מ- 1943 – תנועות הנוער שולחות חבריהן לפלמ"ח כהכשרות מגויסות

חלק מחברי ההכשרה בדפנה

חלק מחברי ההכשרה בדפנה

עבודה ואימונים בקיבוצים
מסגרת של חיים משותפים במלחמה ורצון להתישבות משותפת בעתיד

ראשית אוקטובר 1947
חברי הגרעין הארצי של הצופים – מחזור תש"ז – יוצאים כהכשרה מגויסת של הפלמ"ח לדפנה מחלקה גדולה בפיקוד דוד צ'רקסקי בפלוגה ט' בפיקוד איציק הוכמן.
שבועיים אימונים ושבועיים עבודה
לאחר האימון הבסיסי – תחילת פעילות מבצעית באזור לחמו ביחד עד סוף מלחמת העצמאות

קיבוץ דפנה - 1948

קיבוץ דפנה – 1948

סוף מרס 1948 – ההכשרות יוצאות מהקיבוצים ונערכות בפלוגות.

מחלקת להבות הבשן
מחלקת ניצולי שואה מארופה. ביניהם לוחמים בצבאות מזרח-אירופיים ופרטיזנים. גויסו בפתח-תקוה והובאו אל קבוץ להבות הבשן. היו מבוגרים יחסית לפלמחניקים האחרים – בני 25-24. אנשים ידועי מלחמות וסבל, שעברו את התופת של השואה, מלחמת העולם השניה ולוחמת פרטיזנים אכזרית ביערות מזרח אירופה.
מפקדם – פילון פרידמן, שעלה לארץ כילד מלבוב, פולין (כיום- אוקראינה)
המחסנאית – אביבית פגי (ריבק)

לא ניתן להשאיר תגובות