הנוטרים

שוטרים עבריים, שגויסו כתגבורת למשטרת המנדט החל ממאורעות המרד הערבי 1939-1936 .
הגנו על ישובים יעבריים, דרכים ומתקנים מפני הכנופיות הערביות. נחשבו כשוטרים מוספים לתגבור המשטרה ‏הבריטית אך מעשית פיקדה עליהם ההגנה,  שניצלה את כוחם לצורך הגנת ההתישבות.
היו יחידות שונות של נוטרים והגדולה והבולטת ביותר היתה "משטרת הישובים העבריים", שהוקמה ב-1938 .

הנוטרים סייעו להגנה (בעיקר לחי"ש) בפעולות שונות.
במלחמת העולם השנייה חלה ירידה בהיענות לנוטרות לטובת גיוס לצבא הבריטי והבריטים הגבירו גיוסם של נוטרים ‏ערבים. לאחר המלחמה גדל גיוס השוטרים העבריים. עם התחלת פינוי הכוחות הבריטים מהארץ, עברו הנוטרים ‏ליחידות ארגון "ההגנה" והפלמ"ח, שנסתייעו רבות בתחילת מלחמת העצמאות במשטרת היישובים העבריים ובנוטרים ‏האחרים.

מפקדים בולטים בהגנה, בפלמ"ח ובצה"ל החלו בנוטרות ובהם: יגאל אלון, משה דיין, מרסל טוביאס.
אין לנוטרים הילה כמו לאנשי הפלמ"ח והמחתרות האחרות, אולם מדובר בארגון יעיל ומסור, שתרם רבות להגנת ‏הישוב העברי, לנצחון במלחמת השחרור ולהקמת המדינה

לא ניתן להשאיר תגובות